Prijava sažetaka

Prijava sažetaka

Sažetak tematski mora biti povezan uz estetiku u dentalnoj medicini (izvorni znanstveni radovi ili prikazi slučajeva).
Autori koji prijave sažetak nisu automatski prijavljeni kao sudionici kongresa. Barem jedan od ko-autora/ica sažetka mora biti registriran kao sudionik kongresa, u protivnom sažetak neće moći biti prezentiran u obliku poster-prezentacije, niti će biti uvršten u knjigu sažetaka. Prijave za sudjelovanje na Kongresu moguće su putem registracijskog obrasca na stranicama Kongresa.

Rok za prijavu sažetaka je 1.5.2023.

Znanstveni odbor će unutar 7 dana od datuma zatvaranja prijava obavijestiti autore o statusu sažetka (prihvaćen / odbijen).
Autori se mole da sažetke pripreme prema dolje navedenim uputama, jer u protivnom sažetak neće biti prihvaćen.

3 najbolja sažetka osvojit će nagrade.

Sažeci će biti objavljeni u zborniku sažetaka Kongresa.

Upute za pisanje sažetaka

 

Naslov i tekst sažetka moraju biti napisani na hrvatskom jeziku i na engleskom jeziku.

 

Autori i afilijacije pišu se:

Ime i prezime1, Ime i prezime2, Ime i prezime3, …

1 Afilijacija, 2 Afilijacija, 3 Afilijacija, …

 

Tekst sažetka se piše u strukturiranom obliku:

Izvorni znanstveni radovi: Uvod; Materijali i metode; Rezultati; Zaključak; 3 do 5 ključnih riječi. Maksimalno 350 riječi.

Prikazi slučajeva: Uvod; Procedure; Ishodi; Zaključak; 3 do 5 ključnih riječi. Maksimalno 350 riječi.

Upute za izradu postera

 

Posteri u fizičkom (printanom) obliku bit će izloženi u jednoj od kongresnih prostorija tijekom trajanja Kongresa. Dimenzije postera su 120 cm (visina) i 80 cm (širina). Tisak postera obaveza je sudionika/autora. Materijale potrebne za postavljanje postera osigurava Organizacijski odbor.

Prezentirajući autori će članovima Znanstvenog odbora imati priliku prezentirati poster u trajanju od 3 min.